Київ pectin-profilactica@ukr.net +380 (67) 441-23-63

Міжнародна співпраця з профілактики свинцевої інтоксикації

Свинець та його сполуки вважають за один з небезпечніших факторів ризику для професійного здоров’я, а внаслідок їх глобального розповсюдження в довкіллі – для здоров’я населення в цілому, особливо для найбільш вразливої його частки, в першу чергу – вагітних та дітей.

Відомо, що запорукою успіху у вирішенні актуальних проблем хімічної безпеки є тісна міжнародна наукова співпраця.

Інститут медицини праці майже півстоліття плідно співпрацює з авторитетними міжнародними організаціями в галузі охорони здоров’я (ВООЗ) та праці (МОТ), бере участь у виконанні проектів в рамках Міжнародної програми хімічної безпеки ООН (ЮНЕП Кемікалз).

Накопичено багаторічний досвід не тільки з всебічної оцінки умов праці в різних галузях виробництва, але і з профілактики негативних впливів небезпечних хімічних факторів на здоров’я працюючих та населення.

Внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС постало питання радіаційної безпеки. Для захисту ліквідаторів аварії та населення було запропоновано (акад. Трахтенберг І.М.) використання пектину, ентеросорбенту природного походження.

Як відомо, ситуація була ускладнена надзвичайно високим забрудненням довкілля сполуками свинцю, який було використано для гасіння пожежі на реакторі.

Для виведення з організму людини не тільки радіонуклідів, а і свинцю разом з Київським державним університетом ім. Т.Г.Шевченка та ТОВ «Сума технологій» (тепер – ТОВ, НВП «Технологіка») були розроблені перші пектинові препарати.

Згодом індивідуальну біопрофілактику було використано для захисту працюючих на виробництвах (акумуляторному та інш.), де лімітуючим хімічним фактором є свинець та його сполуки.

На звернення до Інституту в’єтнамських фахівців, занепокоєних ризиком інтоксикацій у працюючих та населення, особливо дітей, була підписана Угода про науково-технічне співробітництво з «Національним інститутом професійного здоров’я та навколишнього середовища Соціалістичної Республіки В’єтнам» (генеральний директор – др. Доан Нгок Хай), за якою у В’єтнамі вперше впроваджено медичну технологію з використанням пектинових композицій (“PECTIN COMPLEX” виробництва «Технологіка», Україна) для біопрофілактики несприятливої дії свинцю на організм дітей і працівників підприємств з переробки свинцевих акумуляторів.

За угодою передбачається:

  • гармонізація підходів та критеріїв оцінки негативного впливу на організм людини факторів умов праці та довкілля;
  • наукове обґрунтування та розробка програми оцінки ефективності засобів біопрофілактики негативного впливу на організм людини факторів умов праці та довкілля;
  • розробка спільних проектів рекомендацій, законодавчих та методологічних документів та заходів;
  • розробка в рамках Національного Центру співпраці з ВООЗ у В’єтнамі на базі Національного інституту професійного здоров’я та навколишнього середовища Соціалістичної Республіки В’єтнам Програми спільного забезпечення розвитку системи навчання та підготовки кадрів у сфері медицини праці та шляхів впровадження міжнародних стандартів безпеки та охорони здоров’я.

Так сталося, що Договір з Національним інститутом професійного здоров’я та навколишнього середовища Соціалістичної Республіки В’єтнам став останньою Міжнародною Угодою, яку підписав з української сторони директор Інституту медицини праці НАМН України, віце-президент Національної академії медичних наук України, академік НАН та НАМН України, професор, доктор медичних наук Юрій Ілліч Кундієв.

Академік Ю. І. Кундієв, вчений зі світовим ім’ям, визнаний авторитет з токсикології, гігієни праці та навколишнього середовища, хімічної, нано- та біобезпеки, був протягом майже півстоліття у фарватері об’єднання міжнародних зусиль у вирішенні найактуальніших питань в зазначених галузях науки.

Юрій Ілліч — засновник та лідер біоетичного руху в Україні, був членом бюро Європейського форуму з біоетики, очолював Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України та при Президії НАН України.
Нам залишається гідно продовжувати вже розпочату разом з колегами спільну справу з охорони професійного та популяційного здоров’я, а саме з біопрофілактики несприятливої дії свинцю на організм дітей і працівників підприємств з переробки свинцевих акумуляторів у В’єтнамі.

Попереду узагальнення та обговорення результатів першого етапу робіт.

Автори:
В.І.Чернюк, І.М.Трахтенберг, С.П.Луговськой, В.Ф.Демченко

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», Київ, Україна. E-mail: сhemioh@ukr.net
П.І. Демченко, О.В.Войтко
ТОВ НВП «Технологіка», Київ, Україна. E-mail: sumtec@ukr.net

П‘ятий міжнародний семінар «Етика біо- і нанотехнологій та біобезпека» 12-13 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Тези доповідей. – Київ: НАН та НАМН України, 2017. – С.44-45.