Київ pectin-profilactica@ukr.net +380 (67) 441-23-63

Про компанію

Про компанію

Міжнародна співпраця з профілактики свинцевої інтоксикації

Свинець та його сполуки вважають за один з небезпечніших факторів ризику для професійного здоров’я, а внаслідок їх глобального розповсюдження в довкіллі — для здоров’я населення в цілому, особливо для найбільш вразливої його частки, в першу чергу — вагітних та дітей.

Відомо, що запорукою успіху у вирішенні актуальних проблем хімічної безпеки є тісна міжнародна наукова співпраця.

Інститут медицини праці майже півстоліття плідно співпрацює з авторитетними міжнародними організаціями в галузі охорони здоров’я (ВООЗ) та праці (МОТ), бере участь у виконанні проектів в рамках Міжнародної програми хімічної безпеки ООН (ЮНЕП Кемікалз).

Накопичено багаторічний досвід не тільки з всебічної оцінки умов праці в різних галузях виробництва, але і з профілактики негативних впливів небезпечних хімічних факторів на здоров’я працюючих та населення.

Внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС постало питання радіаційної безпеки. Для захисту ліквідаторів аварії та населення було запропоновано (акад. Трахтенберг І.М., 1986 р.) використання пектину, ентеросорбенту природного походження.

Як відомо, ситуація була ускладнена надзвичайно високим забрудненням довкілля сполуками свинцю, який було використано для гасіння пожежі на реакторі.

Вперше для виведення з організму людини радіонуклідів та свинцю разом з Київським державним університетом ім. Т.Г. Шевченка та ТОВ «Сума технологій» (тепер — ТОВ НВП «Технологіка») розроблено пектинові препарати.

Згодом індивідуальну пектинопрофілактику було використано для захисту працюючих на виробництвах (акумуляторному та інш.), де лімітуючим хімічним фактором є сполуки свинцю та інших важких металів.

В експерименті in vіtro (рис.2) та in vivo (рис.3, на тваринах), в клінічних умовах (рис.4) доведено можливість пектинопрофілактики для елімінації з організму стійких хлорорганічних глобальних забруднювачів.

За результатами пектинопрофілактики для зменшення впливу забруднення довкілля важкими металами та стійкими хлорорганічними забруднювачами на здоров’я жінок та дітей розроблено:

Методичні рекомендації (МР)

  • МР «Система профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я сільської молоді» (2009);
  • МР «Діагностика, профілактика та лікування акушерських ускладнень у соматично здорових вагітних» (разом з ДУ «ПАГ НАМН», 2002).
  • МР «Біопрофілактика розвитку екозалежної патології у критичних верств населення індустріальних міст» (разом з Дніпропетровським медичним університетом, 2009).

Патент

«Спосіб профілактики та лікування антропогенно зумовлених акушерських ускладнень у практично здорових вагітних» (разом з ДУ «ПАГ НАМН», 2002). Деклараційний патент на винахід (№2001117872, дата прийняття рішення 04 грудня 2001 р.)

Як відомо, запорукою успіху у вирішенні актуальних проблем хімічної безпеки є міжнародна наукова співпраця.
На звернення до Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України в’єтнамських колег, занепокоєних ризиком свинцевої інтоксикації у працюючих та населення, особливо дітей, була підписана Угода про науково-технічне співробітництво в галузі індивідуальної пектинопрофілактики з «Національним інститутом професійного здоров’я та навколишнього середовища Соціалістичної Республіки В’єтнам» (генеральний директор — др. Доан Нгок Хай).За Угодою у В’єтнамі вперше впроваджено медичну технологію з використанням пектинових композицій (“PECTIN COMPLEX” виробництва «Технологіка», Україна) для біопрофілактики несприятливої дії свинцю на організм дітей та працівників підприємств з переробки свинцевих акумуляторів.

Триває перший етап впровадження індивідуальної пектинопрофілактики у СРВ за спільною Програмою дій згідно з Договором. Попереду обговорення отриманих результатів та важлива співпраця з профілактики професійно та екологічно обумовлених свинцевих отруєнь.